Model: DP-TP
Gwarancja: 12 miesięcy
Realizacja: 7 dni
Producent: MeteoPlus

Dodatkowy punkt wzorcowania temperatury pirometru DP-TP z zakresu od +25°C do +350°C w laboratorium bez akredytacji PCA - wymaga wzorcowania standardowego (świadectwa).

Wzorcowanie inaczej kalibracja – to zbiór czynności mających na celu sprawdzenie właściwości metrologicznych danego przyrządu. Wzorcowanie polega na porównaniu w ustalonych warunkach (w konkretnych punktach wzorcowania) wskazań sprawdzanego przyrządu z wskazaniami odpowiedniego wzorca pomiarowego. Na podstawie wyników badań uzyskanych podczas wzorcowania dla sprawdzanego przyrządu wystawiany jest dokument zwany świadectwem.

Świadectwo wzorcowania to dokument, który potwierdza, że przyrząd spełnia określone właściwości metrologiczne, a tym samym pomiary wykonywane za pomocą tego przyrządu można uznać za wiarygodne i rzetelne. Potocznie stosuje się także określenia świadectwo kalibracji,  certyfikat kalibracji, certyfikat wzorcowania, świadectwo sprawdzenia. 

Dlaczego warto?

Wzorcowanie powinno być przeprowadzane wszędzie tam, gdzie wykonywane pomiary mają wpływ na życie i zdrowie człowieka. W związku z tym wzorcowane powinny być przyrządy przeznaczone do:

  • kontroli i monitorowania parametrów w lodówkach, zamrażarkach, cieplarkach, suszarkach, autoklawach, sterylizatorach, piecach, komorach klimatycznych,
  • kontroli procesów i otoczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.
  • monitorowania temperatury i wilgotności w chłodniach, mroźniach, magazynach do przechowywania leków i żywności
  • monitorowanie temperatury w środkach transportu produktów spożywczych i farmaceutycznych.

Ponadto konieczność wzorcowania przyrządów określają niektóre normy, systemy zarządzania i przepisy prawne - WIĘCEJ


CHARAKTERYSTYKA POMIAROWA
 

TEMPERATURA Punkty wzorcowania 1 punkt (z zakresu +25°C do +350°C)
OGÓLNE Laboratorium bez akredytacji PCAZAWARTOŚĆ ZESTAWU

  • Uzupełnienie świadectwa o 1 punkt kalibracyjny
Pobierz instrukcję
Pobierz