Wczytuję dane...
Wybieramy stację

Stacja amatorska czy może półprofesjonalna?

Zanim przystąpimy do wyboru amatorskiej stacji meteorologicznej należy się kilkurotnie zastanowić, czy spełni ona nasze zazwyczaj dość wygórowane wymagania. Niestety trzeba być świadomym, że jakość wykonywanych pomiarów jest w przybliżeniu wprost proporcjonalna do ceny stacji meteorlogicznej. Jeżeli chcemy użytkować stację w sposób hobbystyczny lub są nam niezbędne tylko bardzo zgrubne charaktyrystyki parametrów meteorologicznych idealnym rozwiązaniem będzie zakup stacji amatorskiej. We wszystkich pozostałych przypadkach, w których dokonywane pomiary mają służyć nam do powżniejszych celów, konieczny będzie zakup stacji półprofesjonalnej lub profesjonalnej. Pamiętajmy przy tym, że nie sam czujnik stanowi o jakości instrumentu, a całokształ jego konstrukcji. Do tego wszystkiego należy jeszcze dodać kwestie metodyczne wykonywania pomiarów związane głównie z lokalizacją stacji, czy też umiejscowieniem poszczególnych czujników. W większości przypadków błędy metodyki pomiaru znacznie przewyższają te wynikające z niedoskonałości technicznych instrumentów pomiarowych.

Stacja pomiarowa czy także z prognozą pogody 

Wybierając stację meteorologiczną nie ma większego sensu, aby w swojej decyzji kierować się dostępnością prognoz pogodygenerowanych przez stację. Prognozy te opierają się na bardzo ubogich przesłankach, głównie na zmianach ciśnienia atmosferycznego i są dalece niedoskonałe, znacznie odbiegając jakością (na swoją niekorzyść) chociażby od prognoz powszechnie prezentowanych w portalach internetowych. Lokalny charakter prognozy jest w takim wypadku wyłącznie złudzeniem, gdyż jej sprawdzalność w obecnych realich jest stosunkowo niska. Jedyną sensowną opcją w takim przypadku jest zakup stacji łączącej się z siecią Internet i pobierającej efekty skomplikowanych wyliczeń modelowych. Sugerujemy jednak skorzystanie z wygodniejszych, darmowych, profesjonalnych serwisów pogodowych, np. www.meteoplus.pl.

Komunikacja bezprzewodowa czy kablowa?

Wiekszość wieloczujnikowych automatycznych stacji pogodowych wyposażona jest w bezprzewodowy moduł transmisji danych pomiarowych. Dzięki temu pomiary temperatury (zew.), wilgotności (zew.), wiatru czy też opadu ciekłego w wygodny sposób trafiają do naszego odbiornika, np. konsoli z ekranem LCD. Zasięg transmisji bezprzwodowej w przypadku sprzętu amatorskiego sięga zazwyczaj 30 m w otwartej przestrzeni choć dla niektórych modeli jest to nawet 100 m (np. stacja pogody La Crosse Technology 9040 czy TFA 35.1070.IT). Dodatkowym atutem (poza brakiem konieczności prowadzenia kabla) transmisji bezprzwodowej jest możliwość rozbudowy pomiarów o kolejne czujniki (dla wybranych modeli). Ilość czujników, które można użyć jest różna, najcześciej są to trzy czujniki, gdzie drugi i trzeci należy zakupić osobno. Są jednak także stacje, w przypadku których istnieje możliwość podłączenia nawet 10 czujników, np. Oregon Scientific WMR 200. Obecnie komunikacja bezprzewodowa jest rozwiązaniem wygodnym i mało zawodnym. Zdarzają się jednak okoliczności, kiedy stacje posiadające łączność kablową są niezastąpione. Są to głównie przypadki, kiedy w otoczeniu stacji znajdują się źródła silnie zakłócające transmisję radiową, np. silne emitery pola elektromagnetycznego, duże konstrukcje metalowe, czy też urzadzenia nadające w tym samym paśmie co stacja pogodowa.

Dane wizualizowane na PC z możliwością ich archiwizacji

Tak jak wspominaliśmy na początku tego działu stacje amatorskie nie stanowią wiarygodnego źródła danych meteorologicznych dlatego praca na nich może mieć głównie wymiar edukacyjno-hobbystyczno-zabawowy. Jeżeli zdecydujemy się jednak na zakup stacji która posiada możliwość przesyłania danych do PC należy uwzględnić wielkość posiadanej przez stację pamięci (liczbę możliwych do zapisania rekordów) (np. stacja pogody Garni 1080 albo TFA 35.1075 NEXUS). Stacje tego rodzaju posiadają zazwyczaj wiele funkcji, m.in. istnieje możliwość zdefiniowania alarmów - w momencie przekroczenia ustawionych wartości. Jeżeli planujesz poważne obserwacje meteorologiczne jedym słusznym wyborem jest sprzęt półprofesjonalny, np. marki Davis Instruments.