Wczytuję dane...
Model: EWP-1010
Gwarancja: 24 miesiące
Realizacja: 14 dni
Producent: A-Ster
Oblicz ratę

Ewaporometr A-Ster EWP 1010 jest kompletnym, autonomicznym urządzeniem mierzącym w sposób ciągły wielkość parowania wody oraz jej temperaturę. Przyrząd został zaprojektowany do stosowania w automatycznym systemie pomiarowym. Jego konstrukcja przewiduje pracę urządzenia w warunkach polowych, w pełnym zakresie temperatury otoczenia. Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego posiada panel sterujący z klawiaturą funkcyjną i wyświetlaczem umożliwiającym wygodną obsługę urządzenia oraz odczyt wyników pomiarów. Urządzenie posiada stabilną podstawę przystosowaną do osadzenia w gruncie oraz śruby poziomujące.

Ewaporometr mierzy parowanie metodą pomiaru ubytku masy wody z naczynia pomiarowego o znanej powierzchni. Składa się z tensometrycznego czujnika nacisku połączonego z naczyniem pomiarowym oraz z mikroprocesorowego układu pomiarowego zamkniętego w obudowie z tworzywa sztucznego. Wynikiem pomiaru jest ubytek masy wody przeliczony na jednostki poziomu, mierzony od momentu wytarowania układu. Zanik zasilania nie zaburza wyniku pomiaru, ponieważ nastawy początkowe (wśród nich nastawy tarowania) są pamiętane w pamięci nieulotnej. Temperatura wody jest mierzona za pomocą zanurzonego w niej platynowego czujnika. Wyniki pomiarów są prezentowane na wyświetlaczu. Niezależnie od trybu wyświetlania, urządzenie w sposób ciągły transmituje wyniki pomiarowe do sterownika nadrzędnego lub rejestratora. Udostępnianie danych odbywa się drogą transmisji szeregowej prowadzonej kablem połączeniowym. Równocześnie możliwe jest odczytywanie wskazań chwilowych na wyświetlaczu.

Ewaporometr dostępny jest w dwóch wariantach:

 • EWP-1010 – Ewaporometr do pomiaru parowania i temperatury, apertura 250 cm2, interfejs RS485 ModBus RTU, zasilanie 7…30V. Udostępnianie danych odbywa się drogą transmisji szeregowej prowadzonej kablem połączeniowym. Równocześnie możliwe jest odczytywanie wskazań chwilowych na wyświetlaczu.
 • EWP-1010R – Ewaporometr rejestrujący do pomiaru parowania i temperatury, apertura 250 cm2, zasilanie wbudowane 3,6V (16Ah), oprogramowanie. Wersja rejestrująca umożliwia pracę autonomiczną z zapisem parowania i temperatury w funkcji czasu. Udostępnianie danych odbywa się drogą transmisji szeregowej prowadzonej kablem połączeniowym. Równocześnie możliwe jest odczytywanie wskazań chwilowych na wyświetlaczu. Do pobierania danych (historii pomiarów) służy oprogramowanie instalowane na dowolnym komputerze pracującym w systemie Windows. Oprogramowanie to umożliwia ustawienie parametrów rejestracji, pobranie zgromadzonych danych, przeglądanie w postaci tabelarycznej i graficznej, eksport do innych programów analizy danych.

Dlaczego warto?

 • wysokiej jakości produkt wyprodukowany w Polsce
 • metoda wagowa z dużą precyzją pomiarową (±0,1 mm)
 • czujnik temperatury do analizy temperatury parującej wody
 • nieulotną pamięć gwarantująca zachowanie nastaw przy braku zasilania
 • wyświetlacz - wybór trybu wyświetlania (parowanie, temperatura, wygaszony)
 • komunikacja RS485 ModBus RTU
 • wbudowany rejestrator danych 25000 rekordów (opcjonalnie)
Produkt polski

Charakterystyka pomiarowa

element ZAKRES POMIARU DOKŁADNOŚĆ ROZDZIELCZOŚĆ INNE
ewaporacja 0 do 40 mm ±0,1 mm 0,01 mm metoda wagowa
temperatura -50°C do +50°C ±0,1°C 0,1°C cieczy (wody)
* więcej szczegółów w karcie produktu / instrukcji obsługi

Charakterystyka ogólna

ŚRODOWISKO PRACY b.d. CZĘSTOTLIWOŚĆ b.d. KOMUNIKACJA RS485, ModBus RTU
(USB)*
ZASILANIE 10 do 24 Vdc (@ 12V max. 120mA)
(3,6Vdc, max. 20 mA)*
OGRZEWANIE --- WYMIARY
310 x 200 x 200 mm
MASA b.d. MATERIAŁY metal, tw. sztuczne OPROGRAMOWANIE ---
*opcjonalnie

Proponowane zastosowanie

 • czujnik w automatycznych stacjach meteorologicznych do celów rolniczych
 • czujnik do badań bilansu wodnego (opady, osady, ewaporacja)

Dostępne warianty

 • EWP-1010 - ewaporometr, apertura 250 cm2, wyj. RS485 ModBus, RTU, 10-24V
 • EWP-1010-R - ewaporometr, apertura 250 cm2, wyj. USB, rejestrator danych

Zawartość zestawu

 • czujnik parowania EWP-1010
 • podstawa do poziomowania
karta produktu
Pobierz