Wczytuję dane...
Model: IR20
Gwarancja: 5 lat
Realizacja: 14 dni
Producent: Hukseflux
Oblicz ratę

Czujnik promieniowania długofalowego Hukseflux IR20 pyrgeometr badawczy. Instrument służy do prowadzenia wysokiej jakości pomiarów promieniowania długofalowego, w paśmie dalekiej podczerwieni, odbieranego przez płaską powierzchnię. W zależności od orientacji instrumentu pyrgeometr może mierzyć promieniowanie zwrotne atmosfery (sensor zwrócony ku górze) lub własne powierzchni (sensor zwrócony ku dołowi). Natężenie promieniowania wyrażane w W/m2 jest ilorazem napięcia (mV) na wyjściu z instrumentu i czułości (ze świadectwa kalibracji) z uwzględnieniem wypromieniowania własnego czujnika zależnego od jego temperatury (prawo Stefana-Boltzmanna). Wariant IR20WS charakteryzuje się rozszerzonym zakresem widmowym (brak powłoki przeciwsłonecznej) dzięki czemu można uzyskać za jego pomocą jeszcze wyższą jakość pomiarów, ale z ograniczeniem wyłącznie do godzin nocnych (bez promieniowania słonecznego). 

W celu uzyskania właściwej charakterystyki widmowej (wyeliminowania promieniowania krótkofalowego) i kierunkowej pyrgeometr składa się z kilku zasadniczych części:

 • zaczernionego sensora termicznego charakteryzującego się płaskim widmem w zakresie od 0,3 μm do 50 μm i praktycznie idealną odpowiedzią kierunkową,
 • silikonowej osłony zawężającej zakres widmowy promieniowania docierającego do czujnika od 1 μm do 40 μm, a także możliwie niewiele ograniczającej kąt widzenia (180°),
 • powłoki przeciwsłonecznej naniesionej na osłonę zawężającej zakres widmowy docierający do czujnika od 4,5 μm do 40 μm (nie dot. modelu IR20WS).

Dodatkowo instrument został wyposażony w podgrzewanie zapobiegające powstawaniu na osłonie czujnika pyrgeometru rosy / szronu, których obecność prowadzi do powstawania dużych błędów pomiarowych. Opcjonalnie, jakość pomiarów można zwiększyć również stosując moduł wentylacyjny VU01.

Dlaczego warto?

 • czas odpowiedzi (bezwładność) 95%: 3 sek.
 • szerokość kąta widzenia: 180°
 • przesunięcie zerowe b (Zero offset b): < ±2 W/m2
 • niestabilność pomiarowa: < ±1,0% / rok
 • nieliniowość pomiarowa: < ±0,5% (@ 100 do 300 W/m2)
 • wpływ temperatury: < ±0,4% (-30 do +50°C) 
 • wpływ nachylenia: < ±0,5% (0 do 90° @ 300 W/m2)
 • promieniowanie słoneczne: < 10 W/m2 (@ 1000 W/m2)
 • rodzaj czujnika temperatury: termistor 10 kΩ
 • niepewność kalibracyjna: < 6% (k = 2)
 • zgodność kalibracyjna: WISG (opcjonalnie ITS-90)

Pyrgeometr IR20 posiada wyjście analogowe z natywnym sygnałem niskonapięciowym (mV), Urządzenia dostarczane są z 5 m przewodem przyłączeniowym z możliwością jego opcjonalnego wydłużenia o wielokrotność 5 m.

Warto wiedzieć

 • W przypadku wykonywania pomiarów promieniowania długofalowego emitowanego przez powierzchnię (własnego ziemi) należy traktować je w przybliżeniu jako wyemitowane przez ciało doskonale czarne. Wynika to m.in. z faktu, że warstwa atmosfery znajdująca się między sensorem, a tą powierzchnią ma stosunkowo bardzo małą miąższość (np. 2 m). Hukseflux sugeruje w takim przypadku kalibrację instrumentów raczej w odniesieniu do ciała doskonale czarnego niż do wzorca WISG.

Charakterystyka pomiarowa

Zmienna ZAKRES POMIARU DOKŁADNOŚĆ ROZDZIELCZOŚĆ INNE
promieniowanie

-1000 do 1000 W/m2

±8% sumy dobowej
(szacunkowa)

17 μV/(W/m2)

zakres widmowy:
4,5 μm do 40 μm
1 μm do 50 μm (WS)

Charakterystyka techniczna

ŚRODOWISKO PRACY

-40°C do +80°C; IP67

CZĘSTOTLIWOŚĆ --- KOMUNIKACJA nat. mV
ZASILANIE pasywny OGRZEWANIE 1,5 W @ 12V WYMIARY Ø 150 x 68 mm

MASA 0,85 kg MATERIAŁY aluminium OPROGRAMOWANIE ---
*opcjonalnie

Dostępne warianty

 • IR20 - wyjście analogowe natywne napięciowe (mV) (wariant domyślny)
 • IR20WS  - wyjście analogowe natywne napięciowe (mV), szerokie widmo (wariant opcjonalny)

Linia pyrgeometrów Hukseflux

Polecane akcesoria

 • przedłużenie przewodu przyłączeniowego o wielokrotność 5 m dla odcinków do 30 m
 • przedłużenie przewodu przyłączeniowego o wielokrotność 10 m dla odcinków powyżej 30 m

Sugerowane zastosowanie

 • profesjonalne sieci meteorologiczne
 • pomiary klimatologiczne
 • pomiary w trudnych warunkach klimatycznych (polarnych i tropikalnych)
 • platformy mobilne (statki powietrzne, boje)
 • jako instrumenty wzorcowe (IR20WS)

Zawartość zestawu

 • pyrgeometr IR20
 • przewód przyłączeniowy 5 m
 • świadectwo kalibracji
Prace nad IR20 Instrukcja obsługi Karta produktu
Pobierz Pobierz Pobierz

Czujniki promieniowania

 • ISO 9060:2018: 

  n.d.

 • IEC 61724-1:2017: 

  n.d.

 • czas odpowiedzi 95%: 

  3 sek.

 • przesunięcie zerowe a: 

  b.d.

 • przesunięcie zerowe b: 

  2 W/m2

 • niestabilność pomiarowa: 

  1%

 • nieliniowość pomiarowa: 

  0,5%

 • odpowiedź kierunkowa: 

  b.d.

 • selektywność spektralna: 

  b.d.

 • wpływ temperatury: 

  0,4%

 • wpływ nachylenia: 

  0,5%

 • niepewność kalibracyjna: 

  6% (k=2)

 • zgodność kalibracyjna: 

  WISG

 • podgrzewanie: 

  TAK

 • wentylacja: 

  opcjonalnie

 • komunikacja: 

  mV